TEMPERATURA

Vaše pohodlie Naša starosť!!!

Referencie


Bytový dom Nitra Smetanova ul. - výmena ležatých rozvodov pitnej vody (2014)
RD Zobor -  rekonštrukcia vykurovania a zdravotechniky (kotol Buderus, vykurovacie telesá Jaga) (2014)
RD Zobor  
RD Nová Bošáca - kotolňa na pevné palivo, podlahové vykurovanie, zdravotechnika (2014)
RD Nová Bošáca
RD Zobor - teplené čerpadlo Ivar (vzduch - voda), strojovňa, podlahové vykurovanie - zónová regulácia, zdravotechnika (2013-2014)
RD Zobor NitraRD Zobor Nitra
RD Preseľany - teplelné čerpadlo Buderus (vzduch - voda), strojovňa, podlahové vykurovanie, zdravotechnika (2014)
RD PreseľanyRD Preseľany podlahovka
RD Beladice - plynový kotol Buderus, podlahové vykurovanie, zdravotechnika (2014)
RD Krškany - plynový kotol Buderus, podlahové vykurovanie, zdravotechnika, SDK konštrukcie (2014)
RD Branč -  plynový kotol Buderus, podlahové vykurovanie, zdravotechnika (2014)
RD Janíkovce - podlahové vykurovanie IVAR (2014)
RD Malý Lapáš - elektrický kotol Buderus, podlahové vykurovanie, zdravotechnika (2014)
RD Malý Lapáš - elektrický kotol Buderus, podlahové vykurovanie - zónová regulácia, zdravotechnika, solárny ohrev TÚV (2014)
RD Malý Lapáš - elektrický kotol Buderus, podlahové vykurovanie, zdravotechnika (2014)
RD Malý Lapáš
RD Kmeťovo - plynový kotol Buderus, ústredné vykurovanie - radiátory, oddelení systém s výmeníkom (2014)

RD Močenok - rekonštrukcia ústreného vykurovania, rozvody ÚK steel press, plynový kotol Buderus, kotol na pevné palivo Viadrus (2014)
RD Mojmírovce - rekonštrukcia ústreného vykurovania, rozvody ÚK steel press, krbová vložka vodník (2014)
RD Krškany - plynový kotol Buderus, podlahové vykurovanie, zdravotechnika (2014)
RD Tureň -  plynový kotol Buderus, podlahové vykurovanie, zdravotechnika, solárny ohrev TÚV (2014)

RD Rača BA -  plynový kotol Buderus, podlahové vykurovanie, zdravotechnika (2014)
RD Borinka -  plynový kotol Buderus, podlahové vykurovanie, zdravotechnika (2014)
RD Nitra Vašinova ul. -  rekonštrukcia vykurovania  a zdravotechniky (kotol Buderus) (2014) 
RD Ladice -  plynový kotol Buderus, ústredné vykurovanie - radiátory, zdravotechnika (2014)  
RD Lehota - prestavba na propan-butan, kotol Buderus, podlahové vykurovanie - zónová regulácia, zdravotechnika (2014)
RD Lužianky - podlahové vykurovanie, zdravotechnika (2014)
RD Velký Kýr - výmena plynového kotla Buderus (2014)
RD Ludanice - výmena plynového kotla Buderus (2014)
RD Zlaté Moravce - plynový kotol Buderus, splyňovací kotol Buderus, solárny ohrev TÚV, podlahové vykurovanie (2013)
RD Malý Cetín - plynový kotol Buderus, podlahové vykurovanie, zdravotechnika, SDK konštrukcie (2013)